Forbrugervalg

 
Valg af nye forbrugerrepræsentanter til Guldborgsund Forsyning
 
Til oktober 2017 skal der gennemføres ordinært valg af 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til bestyrelserne for Guldborgsund Vand A/S og Guldborgsund Spildevand A/S. Forbrugerrepræsentanterne og deres suppleanter vælges til begge bestyrelser samtidig, og valget gælder for en fireårig periode, der starter den 1. januar 2018.
 
Alle myndige personer kan stille op til valget, og kandidaten skal anbefales af minimum 10 fysiske personer (stillere).
Stillerne skal være myndige, og være forbrugere hos Guldborgsund Forsyning. Anbefalingerne skal afleveres på en stillerliste til Guldborgsund Forsyning senest den 7. august 2017 kl. 16.00, samtidig med at kandidaten meddeler sit kadidatur.
 
Godkendte kandidater vil blive offentliggjort på denne side senest i uge 35.
 
De relevante bilag kan hentes her:
Valget kommer til at foregå elektronisk, og der kan stemmes fra mandag den 9. oktober kl. 9.00 til fredag den 13. oktober kl. 11.00