Anlæggelse af forsinkelsesbassiner på Nordfalster

12 steder på Nord- og Østfalster skal der anlægges bassiner til forsinkelse af regnvand ved heftige regnskyl. Vi har anlagt de første fire bassiner samt en direkte udledning i 2019. I 2020 skal vi så anlægge de sidste otte bassiner, samt lave lidt opfølgning på de bassiner, som blev anlagt i 2019 Arbejderne påbegyndes i uge 15 og udføres i henhold til nedenstående plan.

Uge 15-21 - Lundby - Er udført
Etablering af bassin, 1.300 m3. Arbejdet vil ikke medføre gener for naboer eller trafik.

Uge 19-22 - Er udført
Diverse opfølgning på bassiner anlagt i 2019. (Falkerslev, Blæsebjerg, Maglebrænde Øst og Alstrup).

Uge 19-25 - Meelse Øst/Vest - Er udført
Etablering af bassin 1.080 m3. Der vil være mindre afspærringer langs vejen.

Uge 22-27 - Maglebrænde Nord - Er udført

Etablering af bassin, 174 m3. Ingen gener for naboer og trafik.

Uge 25-46 - Åstrup

Etablering af bassin, 836 m3. Ingen gener for naboer og trafik.

Uge 28-36 - Maglebrænde Syd - Er udført

Etablering af bassin, 1.570 m3.
Der vil foregå arbejde i den østlige vejbane mellem Nykøbingvej 123 til krydset ved Særslevvej. Santidig vil der foregå arbejde i krydset Særslevvej og Nykøbingvej. Det vil også være aktivitet og afspærring ud for Nykøbingvej 123.


Uge 37-50 - Stangerupvej

Etablering af bassin, 320 m3. Ingen gener for naboer og trafik.
 


Når bassinerne er færdige, vil overfladevand, der opsamles i forbindelse med kraftig regn ikke længere belaste renseanlæggene som hidtil, men vil i stedet blive ledt direkte ud i åer og vandløb i de respektive områder.