Anlæggelse af forsinkelsesbassiner på Nordfalster

12 steder på Nord- og Østfalster skal der anlægges bassiner til forsinkelse af regnvand ved heftige regnskyl. 

Anlægsarbejdet påbegyndes i uge 38 og 1. etape omfatter fire regnvandsbassiner:

Uge 38-43
Alstrup (1.550 m3) og Bregninge (2.300 m3). I Bregninge vil anlægsarbejdet medføre, at Bregningevej bliver spærret i en kort periode.

Uge 43-51
Falkerslev (1.300 m3) og Maglebrænde Øst (Stærsmindevej – 900 m3). Sidstnævnte sted vil arbejdet også medføre, at Stærsmindevej bliver spærret i en kort periode.

Uge 2-4 2020

Blæsebjerg skal der etableres 2 nye brønde samt 10m nyt rør før udløb til recipient.

Der vil være arbejde i rabatten mellem stubbekøbingvej nr. 131-133, som medfører mindre afspærring i det vestgående kørebane.

Når bassinerne er færdige, vil overfladevand, der opsamles i forbindelse med kraftig regn ikke længere belaste renseanlæggene som hidtil, men vil i stedet blive ledt direkte ud i åer og vandløb i de respektive områder.

Anden etape af anlægsprojektet starter i april 2020. Etableringen af bassinerne er et led i Guldborgsund Kommunes Spildevandsplan for 2014-2020. Det er Guldborgsund Forsyning, der står for anlægsarbejderne.