Bestyrelsen for Guldborgsund Forsyning har netop godkendt budgetterne for 2022. Det indebærer bl.a.,
at taksterne for alle forsyningsområder – dvs. vand, spildevand og fjernvarme – reduceres næste år.

Læs hele Nyhedsbrevet her: