Bryghusgrunden

I forbindelse med den forestående opførelse af 43 nye almennyttige boliger skal Guldborgsund Forsyning etablere vand- og varmeforsyning samt afledning af spildevand til de nye boliger, som opføres af boligselskabet Bo-Hus. Projektet indebærer visse trafikale gener for ejendommene i området, , idet der i en periode fra 4. marts og til medio marts indføres trafikrestriktioner. Beboerkørsel vil dog i hele anlægsforløbet være tilladt.