December 2022

Som led i en ny strategiplan for perioden 2023-2026 med øget fokus på bæredygtighed og FNs verdensmål, skifter Guldborgsund Forsyning fra årsskiftet visuel identitet og får også nyt logo.