Drikkevand fra Guldborgsund Forsyning overholder Desphenyl-Chloridazon grænseværdier

På baggrund af den verserende debat om indholdet af pesticid-rester fra sprøjtemidlet Desphenyl-Chloridazon i drikkevand fra danske vandværker, har Guldborgsund Forsyning analyseret drikkevandet fra vores 4 vandværker i henholdsvis Stubbekøbing, Nysted, Sakskøbing og Nykøbing.                       
Analyserne er udført af det godkendte laboratorium EUROFINS.
Drikkevandsanalyserne viser at vores vandværker alle overholder grænseværdier for indhold af pesticidrester.
 
Fremover vil en analyse for Desphenyl-Chloridazon indgå som en fast bestanddel af de lovpligtige drikkevandsanalyser, som vi løbende udfører.