Fjernvarmerenovering Egevænget

Efter at renoveringen af fjernvarmerørene i Kristinebjergparken før sommerferien blev afsluttet, går Guldborgsund Forsyning i uge 32 i gang med næste etape af sommerens renoveringsprojekter.
 
Denne gang drejer det sig om Egevænget.
Anlægsarbejdet indebærer, at forsyningen af varme vil være afbrudt i en længere periode. I stedet vil der blive opsat en midlertidig vandvarmer op i alle ejendomme på vejen, mens arbejderne står på. Opsætningen af de midlertidige vandvarmere finder sted i uge 32.
 
I uge 33 går vi i gang med at grave. Renoveringen af varmeledningerne sker i én sammenhæng for hele vejen. Renoveringen omfatter primært varmeledningerne i vejen, men to ejendomme får også nye stikledninger.
 
Det er vigtigt, at ventilerne i huset lukkes, samme dag der monteres vandvarmer. Er de ikke det, risikerer vi at tømme alt vandet i husets radiatoranlæg. Vi vil derfor sikre, at det ikke sker. Er du usikker på, hvor dine ventiler sidder eller hvordan du lukker dem, kan du spørge smeden, som opsætter den midlertidige vandvarmer, eller du kan kontakte os inden vi påbegynder på udskiftning af varmeledningerne.
 
På vores hjemmeside vil du løbende kunne orientere dig om fremdriften i området, men hvis du er i tvivl om noget, kan du altid kontakte byggeleder Kenneth Pyndt, som træffes på telefon 41 87 69 40.