Flytning

 
I forbindelse med flytning skal der foretages flyttemeddelelse/flytteaflæsning – også selvom din måler fjernaflæses.  Download blanket til flytteaflæsning.
 
Aflæsningen skal foretages af den tidligere ejer og den nye ejer i fællesskab og noteres på aflæsningsblanketten. 
 
Ejer hænger på regningen
Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale faste bidrag samt forbrug efter måler indtil ejerforholdets ophør er endeligt registreret hos os. Og den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den tidligere ejers forpligtelser over for Guldborgsund Forsyning.
 
Der udarbejdes ikke særskilt flytteafregning ved overførsel af installation mellem ægtefæller/ægteskabslignende forhold.
 
Hvis du er lejer
Hvis du er lejer, er det altså ejeren, der skal foretage flyttemeddelelsen/flytteaflæsningen. Såfremt du bor til leje i fx et almennyttigt boligbyggeri, behøver du normalt ikke bekymre dig om dette. Men hvis du fx bor til leje i en villa hos en privat udlejer, kan det være en god idé at sikre dig, at ejer/udlejer får indsendt aflæsningsblanketten, så du undgår eventuel diskussion om forbrug m.v. efter, at du er fraflyttet.