Guldborgsundcenteret
Guldborgsundcentret udvides

Butiks- og erhvervsområdet ’Guldborgsundcentret’ i Sundby skal udvides igen.

I den forbindelse skal vi anlægge en pumpestation samt ledningsanlæg til bortledning af regnvand til Guldborgsund – både fra Biltema-grunden og den øvrige centerudvidelse.

Der skal som nævnt etableres en pumpestation med en samlet pumpekapacitet på mere end 1.800 kubikmeter vand i timen. Desuden skal der etableres nye brønde og ca. 550 meter ledningsanlæg inden projektet afsluttes med etablering af udløb til kysten ved Guldborgsund.

Arbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet i starten af december.