TV-inspektion
TV-inspektion og renovering af kloakledninger

Guldborgsund Spildevand gennemfører i løbet af sommeren 2023 tv-inspektion og renovering af kloakledninger i Gundslev området og Sølvpoppelvej i Marielyst. 

TV-inspektionerne foregår efter samme procedure alle steder – dvs at hoved- og stikledninger først højtryksspules, og derefter tv-inspiceres rørene. 

I forbindelse med arbejdet fritlægger vi brønde i vejene og foretager opmåling af hovedledninger, stikledninger samt skelbrønde. Enkelte steder er brøndene på privat grund, så der kan derfor være behov for færdsel på privat grund.

Se vores instruktionsvideo om forholdsregler ved spuling af kloakker herunder:

Renovering af kloakledninger

Renovering af kloakledninger foregår ved hjælp af den såkaldte ‘No Dig’-metode, hvor kloakledningen indvendigt fores med en glasfiberslange (strømpe), der efterfølgende hærdes. Fordelen ved strømpeforing er, at det er muligt at renovere ledningen uden opgravning. Det er altså både meget hurtigere og også billigere at renovere rørene ved hjælp af strømpeforing.  Og resultatet er lige så holdbart, som hvis man lagde et helt nyt rør, idet en strømpeforing har en teknisk levetid på 50 år – men ifølge leverandøren kan den i praksis holde i helt op til 100 år.