Klimatilpasning i Ønslev

I samarbejde med kommunen gennemfører Guldborgsund Spildevand et mindre klimaprojekt. Det sker med henblik på at lede overfladevand fra vejen uden om spildevandssystemet og dermed reducere belastningen af renseanlægget. Guldborgsund Kommune gjorde allerede i 2017 de første forberedelser til projektet med anlæg af nye kantsten og fortov. Og når etableringen af sandfangsbrønde er afsluttet, vil kommunen udlægge nyt asfalt-slidlag