Kloakarbejde på Langesvej i Nr. Alslev

Guldborgsund Spildevand anlægger i løbet af maj og begyndelsen af juni en ny kloakledning på en ca. 165 meter lang strækning mellem Langesvej nr. 2-12. Arbejdet indebærer, at vejen skal graves op på denne strækning, hvilket godt kan give lidt adgangsbesvær. Men vi forsøger at gøre de trafikale problemer så beskedne som muligt. Imidlertid kan anlægsarbejdet forhindre adgang med bil til ejendomme på strækningen i perioden. Derfor anbefaler vi, at eventuelle campingvogne, trailere eller andet, som skal bruges, mens arbejdet står på, flyttes.

Arbejdet forventes at være afsluttet endeligt i uge 33 efter pålægning af nyt asfaltslidlag.