Kloakarbejder i Sakskøbing

Guldborgsund Forsyning påbegynder i juni et omfattende anlægsarbejde med etablering af nye kloakledninger i Sakskøbing, hvor regnvand skal kobles fra fællessystemet. I stedet etableres et separat rørsystem til at aflede regnvand og derefter sende det direkte til Sakskøbing Fjord, så det ikke belaster forsyningens ledningsnet.
 
Investeringen udgør en klimasikring af det eksisterende ledninger i Sakskøbing by.  Projektet omfatter nye regnvandsledninger fra separatkloakerede områder ved Elvej, Nystedvej, Søndergade og Emil Aarestrups Gade. De nye afskærende ledninger sikrer, at overfladevand ikke sendes til rensningsanlægget, men kommer til den rette recipient.