Ledningsarbejder Fehmernforbindelsen

Guldborgsund Forsyning omlægger løbende ledninger i forbindelse med anlægget af Ringsted-Fehmernbanen og den nye Storestrømsbro. I vinteren 2017/2018 vil der blive omlagt spildevandsledninger ved Stubbekøbingvej i Nr. Alslev. Senere på året forventes det at der skal omlægges en ledning ved Gaabense Strandvej.