Guldborgsund Forsyning kom ud af 2020 med et resultat på 4,9 mio. kr. Det er tilfredsstillende, idet
regnskabet i princippet bare skal hvile i sig selv. Dette fremgår af årsregnskabet, der blev fremlagt og
godkendt på de respektive koncernselskabers fælles ordinære generalforsamling, som fandt sted 26.
april. Og for andet år i træk blev generalforsamlingen afviklet virtuelt på grund af corona.

Læs hele Nyhedsbrevet her: