Mange nye kunder og nye stik

Der sker i øjeblikket rigtig meget byudvikling i Guldborgsund Kommune – især i købstæderne. Det betyder, at vi etablerer mange nye stik og byder velkommen til mange nye kunder, og denne positive udvikling ser ud til at fortsætte i 2022. 

De fleste nye kunder tæller med i både, vand, varme og spildevand, idet der typisk er tale om udstykning af nye boligområder, som er blevet tilsluttet alle tre forsyningsområder på én gang.

Tidsrum: Flerårigt projekt

Sted/Vejnavne: Forskellige steder i Guldborgsund Kommune