Der sker i øjeblikket rigtig meget byudvikling i Guldborgsund Kommune – især i købstæderne. Det betyder, at vi etablerer mange nye stik og byder velkommen til mange nye kunder, og denne positive udvikling ser ud til at fortsætte i 2021. Guldborgsund Forsyning har i 2020 budt velkommen til i alt 111 nye kunder.

De fleste nye kunder tæller med i både, vand, varme og spildevand, idet der typisk er tale om udstykning af nye boligområder, som er blevet tilsluttet alle tre forsyningsområder på én gang.

Tidsrum: Hele 2021

Sted/Vejnavne: Forskellige steder i Guldborgsund Kommune