Pressemeddelelser og øvrig info

17. juni 2020
 

Glad formand satte gang i
renovering af Marielyst Renseanlæg

 
 
Det var en glad formand for Guldborgsund Forsynings bestyrelse, der onsdag den 17. juni 2020 tog første spadestik til renoveringen af Marielyst Renseanlæg. Formandens glæde skyldtes ikke kun, at arrangementet markerede starten på endnu en etape af det store renoveringsprojekt ’Mod nye tider’, men også at ”vi er i stand til at markere og fejre denne begivenhed i en lidt større flok, end vi har været vant til under Corona-nødberedskabet de seneste tre måneder.”
 
Arrangementet blev – som det er blevet en tradition -- indledt med et lille flagritual. Først strøg Carsten Jacobsen, der er produktionsleder for Spildevand Proces, det gamle frønnede Guldborgsund Forsyning flag for dermed at markere, at en æra er slut. Derefter hejste Camillo Krog, der er næstformand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning et særligt byggepladsflag, som vil vaje over byggepladsen indtil man en gang i efteråret 2021 kan indvi det nye anlæg.
 
”Således opløftet kan vi nu se frem mod en forhåbentlig gnidningsfri byggeproces, hvor vores hovedentreprenør, MSE, vil omskabe dette nedslidte renseanlæg til et nyt og moderne anlæg. Det er en både spændende og udfordrende proces, fordi vi skal forny anlægget samtidigt med, at det kører videre og skal fungere i hverdagen. Men det føler jeg mig i den grad sikker på, at MSE vil formå at levere på,” lød det videre fra formanden.
 
Forud for sin tid
Det nye Marielyst Renseanlæg bliver et anlæg, som på flere punkter vil være forud for sin tid. Fx vil det være ubemandet langt det meste af tiden. Carsten eller en af hans medarbejdere vil nemlig kunne sidde på deres kontor i Nykøbing – eller for den sags skyld derhjemme – og styre anlægget ved hjælp af en iPad.
 
”Vores fastboende her i Marielyst og de mange tusinde feriegæster, som hvert år strømmer hertil, vil også kunne glæde sig over et anlæg, hvor der er taget alle forholdsregler mod bl.a. støj- og lugtgener. Derfor bygger vi en ny, arkitektonisk flot ’Multibygning, der indkapsler alle installationer (inkl. slambehandling) i et lukket miljø med undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen.”
 
”Der skal også opføres en ny koncentreringstank og en pumpestation til retur- og overskudsslam. Samtidigt skal de eksisterende proces- og efterklaringstanke renoveres. Til alle bygværker hører desuden nye maskin- og elinstallationer samt systemprogrammering.”
 
”Byggeperiode starter nu – ja vi er faktisk allerede så småt gået i gang – og i oktober 2021 forventer vi så at kunne indvi det nye anlæg.”
 
”Og til den tid kan vores truede bestand af bier også se frem til at få et godt sted at være her, idet vi planlægger at tilplante de åbne arealer på renseanlægget med bi- og insektvenlige blomster. På den måde håber vi at kunne bidrage til at fastholde og gerne øge bestanden af bier samtidigt med, at vi reducerer omkostningerne til grønt vedligehold,” sagde Ole Bronné Sørensen inden en maskinfører begyndte nedbrydningen af en tank for at markere opstarten af renoveringen.
 

 
18. maj 2020

Kontrakt underskrevet med
god afstand og afspritning

 
Personerne på billedet er fra venstre Camillo Krog og Ole Bronné Sørensen, der er henholdsvis næstformand og formand i bestyrelsen for Guldborgsund Forsyning, samt direktør Jan Sørensen, MSE Entreprise A/S.
 
 
Der blev holdt god afstand og sprittet grundigt af, da Guldborgsund Forsyning 18. maj 2020 skrev kontrakt med MSE Entreprise A/S i Nørre Alslev om totalrenovering af Marielyst Renseanlæg. Anlægsarbejdet er det tredje af fem hovedentrepriser i forbindelse med renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, der er det største anlægsprojekt i Guldborgsund Forsynings historie.
 
Renseanlægget i Marielyst er dimensioneret til en vinterbelastning på 16.000 PE og en sommerbelastning på 24.000 PE.Entreprisen omfatter opførelse af en multibygning, der indkapsler alle installationer (inkl. slambehandling) i et lukket miljø med undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen, så både støj- og lugtgener undgås. Endvidere omfatter multibygningen mandskabsfaciliteter. Der skal også opføres en ny koncentreringstank og en pumpestation til retur- og overskudsslam. Samtidigt skal de eksisterende proces- og efterklaringstanke renoveres. Til alle bygværker hører desuden nye maskin- og elinstallationer samt systemprogrammering.
 
Kontraktsummen lyder på 38,6 mio. kr.
 
Der indkom tre tilbud på hovedentreprisen, efter at fire firmaer oprindeligt var inviteret til at give underhåndstilbud.
 
MSE påbegynder anlægsarbejdet medio juni, og det forventes afsluttet i efteråret 2021.
 
I forbindelse med underskrivelsen af kontrakten udtrykte projektchef Jesper Reinhold indledningsvis glæde over igen at mødes fysisk med nogle mennesker, efter at organisationen i to måneder har arbejdet hjemmefra og holdt møder via Teams. Samtidig takkede han MSE for et godt, seriøst og gennemarbejdet tilbud.
 
Direktør Jan Sørensen, MSE, takkede for sin del for ordren, der er den anden hovedentreprise i ’Mod nye tider’, som Nørre Alslev-firmaet har vundet. Det andet var det første delprojekt, som blev udbudt, nemlig anlæg af en trykledning fra renseanlægget i Gedesby samt en ledning fra Scandlines Terminalen i Gedser Havn – begge til Gedser Renseanlæg.
 
 

 
12. februar 2020

Udbud af totalrenovering
af Marielyst Renseanlæg

 
Guldborgsund Forsyning har udbudt den fjerde og næstsidste af i alt fem hovedentrepriser i forbindelse med renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, der samlet set er et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter inden for spildevand med et totalbudget på flere hundrede millioner kroner.

Mod nye tider IV er udbudt i hovedentreprise som underhåndstilbud blandt fire indbudte entreprenørfirmaer.

Renseanlægget i Marielyst er dimensioneret til en vinterbelastning på 16.000 PE og en sommerbelastning på 24.000 PE.

Renoveringen af renseanlægget omfatter opførelse af en såkaldt multibygning, ny koncentreringstank samt en pumpestation for retur- og overskudsslam. Endvidere omfatter entreprisen renovering af eksisterende proces- og efterklaringstanke. Til alle bygværker hører desuden nye maskin- og elinstallationer samt systemprogrammering.

De indbudte entreprenørfirmaer har nu frem til 15. marts 2020 til at komme med et indledende tilbud på renoveringsprojektet. Derefter vil Guldborgsund Forsyning gennemføre forhandlinger med tilbudsgiverne, inden der efter planen skrives kontrakt med den valgte hovedentreprenør i god tid før 1. spadestik, som forventes taget 12. maj.