Pressemeddelelser og øvrig info

12. februar 2020

Udbud af totalrenovering
af Marielyst Renseanlæg

 
Guldborgsund Forsyning har udbudt den fjerde og næstsidste af i alt fem hovedentrepriser i forbindelse med renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, der samlet set er et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter inden for spildevand med et totalbudget på flere hundrede millioner kroner.

Mod nye tider IV er udbudt i hovedentreprise som underhåndstilbud blandt fire indbudte entreprenørfirmaer.

Renseanlægget i Marielyst er dimensioneret til en vinterbelastning på 16.000 PE og en sommerbelastning på 24.000 PE.

Renoveringen af renseanlægget omfatter opførelse af en såkaldt multibygning, ny koncentreringstank samt en pumpestation for retur- og overskudsslam. Endvidere omfatter entreprisen renovering af eksisterende proces- og efterklaringstanke. Til alle bygværker hører desuden nye maskin- og elinstallationer samt systemprogrammering.

De indbudte entreprenørfirmaer har nu frem til 15. marts 2020 til at komme med et indledende tilbud på renoveringsprojektet. Derefter vil Guldborgsund Forsyning gennemføre forhandlinger med tilbudsgiverne, inden der efter planen skrives kontrakt med den valgte hovedentreprenør i god tid før 1. spadestik, som forventes taget 12. maj.