Pressemeddelelser og øvrig info om renovering af Stubbekøbing Renseanlæg (STB)

27. februar 2020

 

1. spadestik i Stubbekøbing

27. februar 2020 blev der taget 1. spadestik til totalrenoveringen af Stubbekøbing Renseanlæg. Først strøg driftsleder Carsten Jacobsen det gamle frønnede Guldborgsund Forsyning flag. Og derefter hejste næstformand i bestyrelsen, Camillo Krog, et nyt særligt byggepladsflag.
"Det gør vi for at markere, at en æra er slut og en ny skal til at begynde,” kommenterede formanden for bestyrelsen, Ole Bronné Sørensen. ”Det nye byggepladsflag vil nu vaje over byggepladsen indtil vi om godt et års tid skal indvi et spritnyt anlæg. Og så hejser vi et nyt og permanent Guldborgsund Forsyning flag.”
 
"Således opløftet kan vi nu se frem mod en forhåbentlig gnidningsfri byggeproces, hvor vores hovedentreprenør, Troels Jørgensen A/S, vil omskabe dette nedslidte renseanlæg til et nyt og moderne anlæg."
 
Forud for sin tid
"Et anlæg, som på flere punkter vil være forud for sin tid."
 
"Fx vil det være ubemandet langt det meste af tiden. Carsten eller en af hans medarbejdere vil nemlig kunne sidde på deres kontor - eller for den sags skyld derhjemme - og styre anlægget ved hjælp af en iPad."
 
"Vores naboer her i Stubbekøbing vil også kunne glæde sig over et anlæg, hvor der er taget alle forholdsreglser mod bl.a. støj- og lugtgener."
 
"Vi bygger en arkitektonisk flot 'Multibygning', der indkapsler alle installationer (inkl. slambehandling) i et lukket miljømed undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen, så både støj- og lugtgener undgås."
 
"Naboerne vil også kunne glæde sig over, at adgangsvejen til renseanlægget fremover bliver via havnen."
 
"Og så kan vores truede bestand af bier også se frem til at få et godt sted at være, idet vi planlægger at tilplante de åbne arealer på renseanlægget med bivenlige blomster. På den måde håber vi at kunne bidrage til at fastholde og gerne øge bestanden af bier samtidigt med, at vi reducererer omkostningerne til græsslåning og andet grønt vedligehold."
 
Rester af det gamle anlæg bliver til ny skulptur
Men nu vil jeg runde denne del af arrangementet af med – ikke at tage det første spadestik, men ved hjælp af det monstrum (gravemaskine), der står derovre, vil Troels Jørgensen – grundlægger af vores hovedentreprenørfirma – i egen person forsøge at rive et stykke beton ud af den gamle efterklaringstank.”
 
Herefter satte Troels Jørgensen sig ind i førerhuset og beviste, at han stadigvæk kan håndtere en gravemaskine ved at trække et stykke beton ud af den gamle klaringstank, som nu rives ned.
 
”Det er der en særlig mening med, idet det gamle stykke beton siden hen bliver kørt til vores lokale stenhugger her i Stubbekøbing, som har indvilget i at lave en skulptur til renseanlægget, hvor betonklodsen indgår, som kan afsløres ved indvielsen af det færdige renseanlæg,” sluttede bestyrelsesformanden.
 
12. februar 2020

Nostalgisk ramme om
kontraktunderskrivning

Hovedaktørerne ved kontraktunderskrivelsen. Fra venstre: Projektchef Jesper Reinhold, Guldborgsund Forsyning; Camillo Krog, næstformand i bestyrelsen; adm. direktør Mia Frederiksen og byggeleder Kristian Wilken Jul Petersen, Troels Jørgensen A/S; bestyrelsesformand Ole Bronné Sørensen og adm. direktør Niels Rasmussen, Guldborgsund Forsyning. (Foto: Patrick Kirkby)
Kontrakten underskrives af Ole Bronné Sørensen, bestyrelsesformand i Guldborgsund Forsyning og Mia Frederiksen, adm. direktør i Troels Jørgensen A/S.
 
(Fotos: Patrick Kirkby)

For næstformand i Guldborgsund Forsynings bestyrelse Camillo Krog (tv) gav kontraktunderskrivelsen anledning til et lille suk. ”Det var altså noget andet dengang, hvor underskrifter af den her slags kontrakter skete med en fyldepen og endnu tidligere med en fjerpen og laksegl. Nu har man bare kryptering og digital signatur.”

 
 
Med den gamle byrådssal i Stubbekøbing Rådhus som en nostalgisk ramme om begivenheden skrev Guldborgsund Forsyning 12. februar 2020 kontrakt med det lokale entreprenørfirma Troels Jørgensen A/S, Kettinge, om totalrenovering af Stubbekøbing Renseanlæg.
Kontrakten er den anden af fem hovedentrepriser i forbindelse med renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, der samlet set er et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter inden for spildevand med et totalbudget på flere hundrede millioner kroner.
Entreprisen omfatter totalrenovering af Stubbekøbing Renseanlæg, som er nedslidt og ikke mere teknologisk tidssvarende - og som på sigt ikke opfylder fremtidens krav og udfordringer. Første spadestik tages 27. februar med teknisk aflevering i juni 2021.
Kontraktsummen lyder på 27,1 mio. kr.
Gelænder forhøjet som sikkerhedsforanstaltning ved dronningebesøg
For bestyrelsesformanden i Guldborgsund Forsyning, Ole Bronné Sørensen, bød kontraktunderskrivelsen på et nostalgisk gensyn med de lokaler, hvor han selv huserede som borgmester i den daværende Stubbekøbing Kommune fra 2002-2007.
Efter kontraktunderskrivelsen viste han rundt og fortalte beredvilligt anekdoter fra bl.a. et royalt besøg af dronning Margrethe, hvor rådhusets altan ud mod Torvet blev forhøjet med 13 cm. af ’sikkerhedshensyn’, så den 180 cm. høje monark ikke skulle dratte ud over gelænderet af befippelse over det smukke torv.
For Ole Bronné Sørensens næstformand og medunderskriver på kontrakten, Camillo Krog, gav kontraktunderskrivelsen også mindelser. Baggrunden var, at kontrakten blev underskrevet med personlige kuglepenne med underskrivernes navn indgraveret.
”Det var altså noget andet dengang, hvor underskrifter af den her slags kontrakter skete med en fyldepen og endnu tidligere med en fjerpen og laksegl. Nu har man bare kryptering og digital signatur,” lød det fra næstformanden med et suk.
 

 
15. oktober 2019
 

Udbyder renovering af renseanlæg
i Nykøbing F og Stubbekøbing

16. oktober 2019 udbyder Guldborgsund Forsyning de næste to etaper af renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, der samlet set er et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter inden for spildevand med et totalbudget på flere hundrede millioner kroner.
 
Det ene – som også er det største af de i alt 5 etaper – omfatter totalrenovering af Nykøbing F Renseanlæg. Der er tale om et EU-udbud i hovedentreprise med prækvalifikation. Interesserede tilbudsgivere har indtil den 17. november til at anmode om prækvalifikation. Efterfølgende vil de indkomne anmodninger blive evalueret, og herefter vil de prækvalificerede entreprenører skulle afgive et egentligt tilbud inden 23. marts 2020. Første spadestik til den store renoveringsopgave forventes at finde sted 6. maj næste år og teknisk aflevering af projektet forventes at ske medio oktober 2021.
 
Det andet delprojekt omfatter totalrenovering af Stubbekøbing Renseanlæg. Denne etape udbydes som hovedentreprise i underhåndstilbud blandt et antal inviterede entreprenørfirmaer, da projektets omfang ikke kræver EU-udbud. De inviterede tilbudsgivere har indtil 16. december til at komme med tilbud, og første spadestik forventes taget 12. februar 2020 med teknisk aflevering i juni 2021.
 
Der resterer nu igangsætning af yderligere to etaper af renoveringsprojektet Mod nye tider:
  • Totalrenovering af Marielyst Renseanlæg (underhåndstilbud, januar 2020)
  • Totalrenovering af Gedser Renseanlæg (EU-udbud med prækvalifikation, april 2020)