Pressemeddelelser/info

22. januar 2020

Fire firmaer prækvalificeret
til at give bud på renovering
af Nykøbing F Renseanlæg

Foto fra besigtigelse af Nykøbing F Renseanlæg
 
Guldborgsund Forsyning har prækvalificeret fire entreprenørfirmaer til at deltage i EU-udbuddet om totalrenovering af Nykøbing F Renseanlæg. Projektet omfatter 3. etape af renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, der samlet set er et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter inden for spildevand med et totalbudget på flere hundrede millioner kroner. Mod nye tider III er udbudt i hovedentreprise.
De fire prækvalificerede entreprenørfirmaer er:
  • Hansson & Knudsen A/S, Odense
  • Arkil A/S, Vojens
  • Zacho-Lind A/S, Ishøj
  • Munck Havne & Anlæg a/s, Nyborg
De prækvalificerede entreprenørfirmaer har nu frem til 21. februar 2020 til at komme med et indledende tilbud på det omfattende renoverings-projekt. Derefter vil Guldborgsund Forsyning gennemføre forhandlinger med tilbudsgiverne, inden der efter planen skrives kontrakt med den valgte hovedentreprenør i slutningen af april 2020.
 

 
3. december 2019
 

Misforståelse medfører, at
entreprenører får ny chance

 
Guldborgsund Forsyning har 28. november besluttet at gentage invitationen til at deltage i tilbudsgivningen vedrørende renoveringen af Nykøbing F. Renseanlæg. Det sker efter, at 4 entreprenørfirmaer havde søgt om prækvalifikation i forbindelse med det oprindelige EU-udbud, men hvor to af ansøgerne havde misforstået kravene til et enkelt punkt i udbudsmaterialet, nemlig dokumentation af og fremsendelse af referencer. Imidlertid vurderes alle fire selskaber at være kvalificerede, men da reglerne for EU-udbud ikke gør det muligt at efter-indhente de manglende oplysninger, har forsyningsselskabet derfor valgt at genudbyde projektet.
 
”Genudbuddet kommer ikke til at medføre forsinkelser i forhold til den oprindelige tidsplan, idet vi har optimeret processen frem mod det endelige valg af samarbejdspartner og kontraktunderskrivelse. Bl.a. har vi indsnævret forhandlingsperioden efter tilbudsfristen for det første tilbud,” udtaler projektchef Jesper Reinhold, Guldborgsund Forsyning.
 
”Så tidspunktet for, hvornår vi går i jorden og hvornår vi afslutter, er der ikke ændret på. Dermed ligger den endelige afleveringsfrist for det nye anlæg i oktober 2021 ligeledes fast.”
 
”For ikke at besværliggøre processen med genudbuddet for de firmaer, som allerede har lagt et stort arbejde i ansøgningen om prækvalifikation, har vi oprettet mulighed for, at det materiale, som vi allerede har modtaget, kan genleveres i en ’copy-paste løsning’, så det arbejde ansøgerne har leveret, ikke skal omgøres,” pointerer Jesper Reinhold.
 
Det er Guldborgsund Forsynings håb, at Nykøbing F Renseanlæg efter ombygningen, vil fremstå med nytænkende og innovative løsninger på flere aktuelle udfordringer – og dermed blive et renseanlæg, som peger mod nye tider.
 
Bygherren ønsker med den udbudte renovering bl.a. at skabe grundlag for overgang til en hverdag, hvor den daglige drift baseres på fjernovervågning samt planlagte og forebyggende indsatser, når det gælder vedligeholdelse. Dette med henblik på at opnå en reduktion af de løbende driftsomkostninger.
 

 
15. oktober 2019
 

Udbyder renovering af renseanlæg
i Nykøbing F og Stubbekøbing

16. oktober 2019 udbyder Guldborgsund Forsyning de næste to etaper af renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, der samlet set er et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter inden for spildevand med et totalbudget på flere hundrede millioner kroner.
 
Det ene – som også er det største af de i alt 5 etaper – omfatter totalrenovering af Nykøbing F Renseanlæg. Der er tale om et EU-udbud i hovedentreprise med prækvalifikation. Interesserede tilbudsgivere har indtil den 17. november til at anmode om prækvalifikation. Efterfølgende vil de indkomne anmodninger blive evalueret, og herefter vil de prækvalificerede entreprenører skulle afgive et egentligt tilbud inden 23. marts 2020. Første spadestik til den store renoveringsopgave forventes at finde sted 6. maj næste år og teknisk aflevering af projektet forventes at ske medio oktober 2021.
 
Det andet delprojekt omfatter totalrenovering af Stubbekøbing Renseanlæg. Denne etape udbydes som hovedentreprise i underhåndstilbud blandt et antal inviterede entreprenørfirmaer, da projektets omfang ikke kræver EU-udbud. De inviterede tilbudsgivere har indtil 16. december til at komme med tilbud, og første spadestik forventes taget 12. februar 2020 med teknisk aflevering i juni 2021.
 
Der resterer nu igangsætning af yderligere to etaper af renoveringsprojektet Mod nye tider:
  • Totalrenovering af Marielyst Renseanlæg (underhåndstilbud, januar 2020)
  • Totalrenovering af Gedser Renseanlæg (EU-udbud med prækvalifikation, april 2020)