Pressemeddelelser/info

15. juni 2020
 

Infomøder bliver til
åben byggeplads events

 
På grund af corona-nedlukningen af det danske samfund har det ikke været muligt at gennemføre de ellers planlagte infomøder for naboer og andre interesserede forud for opstarten af renoveringerne i Marielyst, Nykøbing F. og Gedser.
 
I stedet er det besluttet at arrangere åben byggeplads events de tre steder en gang efter sommerferien. Her vil de, som ellers skulle have været inviteret til infomøderne, blive indbudt til at deltage i arrangementerne. Her vil de få en orientering om projekterne, ligesom man vil kunne stille spørgsmål til forsyningen og de respektive hovedentreprenører.
 

Kæmpe EU-udbud aflyst

15. maj 2019
 
Guldborgsund Forsyning aflyser det største udbud i selskabets historie og ændrer strategi på grund af ringe konkurrence og for få kvalificerede rådgivningsaktører i markedet
Under overskriften ’Mod nye tider’ lavede Guldborgsund Forsyning i slutningen af 2018 et EU-udbud af totalrenovering af 4 renseanlæg i totalentreprise. Ideen med at udbyde det omfattende projekt i totalentreprise var dels at opnå synergieffekter ved at udbyde flere store projekter samlet og dels at tiltrække nye, innovative ideer til forbedring af ’fremtidens renseanlæg’.
 
Skuffende resultat
”Vi må imidlertid desværre med en vis skuffelse konstatere, at det oprindelige EU-udbud ikke afstedkom den forventede konkurrence i markedet,” udtaler projektchef Jesper Reinhold, Guldborgsund Forsyning.
”Samtidig vurderer vi, at den begrænsede interesse for EU-udbuddet er udtryk for, at der er for få kvalificerede rådgivningsaktører i markedet.”
 
Ny strategi
Derfor har Guldborgsund Forsyning nu besluttet helt at ændre strategi omkring den omfattende anlægsopgave, der er den største i forsyningsselskabets historie og som samlet set ventes at løbe op i mere end 200 mio. kr.
 
”Vi har således besluttet at aflyse det oprindelige udbud og i stedet gennemføre udbud af 5 hovedentreprisekontrakter, hvoraf 3 er i EU-udbud (hvilket er nødvendigt på grund af opgavernes omfang) og 2 er såkaldte underhåndsudbud,” siger Jesper Reinhold.
 
”Forskellen på at udbyde projektet i én totalentreprise og som fem hoved- og underhåndsentrepriser ligger primært i, at ovennævnte entrepriseformer ikke omfatter fx projektering. Det har vi til gengæld indgået en aftale med rådgivningsfirmaet EnviDan om at stå for.
 
”De fem entrepriser udbydes tidsmæssigt forskudt i forhold til hinanden. Og det råder i væsentlig grad bod på den forsinkelse af projektet, som gennemførelse af de nye udbud naturligt indebærer. Derfor forventer vi fortsat, at alle delprojekter vil kunne være afsluttet inden udgangen af 2021.”
 
”Med den nye model forventer vi samtidig at opnå øget konkurrence om opgaverne og ikke mindst at give flere lokale virksomheder mulighed for at byde ind på opgaverne,” pointerer Jesper Reinhold.
 
FAKTA
Sådan gennemføres projektet nu
  • Totalrenovering af Nykøbing F. Renseanlæg (35.000 PE). Udbydes som hovedentreprise i EU-udbud med prækvalifikation i oktober 2019.
  • Totalrenovering af Gedser Renseanlæg (5.000 PE). Udbydes som hovedentreprise i EU-udbud med prækvalifikation i april 2020.
  • Transportledninger mellem Scandlines Terminalen i Gedser og Gedser Renseanlæg. Udbydes som hovedentreprise i EU-udbud i juli 2019.
  • Totalrenovering af Stubbekøbing Renseanlæg (3.500 PE). Udbydes i underhåndsentreprise i oktober 2019.
  • Totalrenovering af Marielyst Renseanlæg (20.000 PE). Udbydes i underhåndsentreprise i januar 2020.
 

To entreprenørfirmaer prækvalificeret til mega renoveringsprojekt

29. november 2018
 
Guldborgsund Forsyning har oplevet pæn interesse for at blive totalentreprenør på det største udbud i selskabets historie, som i oktober blev sendt i EU-udbud under overskriften ’Mod nye tider’. Udbuddet omfatter totalrenovering af de fire renseanlæg i Nykøbing F., Marielyst, Gedser og Stubbekøbing. Som en del af projektet nedlægges det eksisterende renseanlæg i Gedesby, og i stedet pumpes spildevandet fra Gedesby-området til Gedser via en ny trykledning. Samtidig etableres der en særlig ledning til at pumpe spildevand og slam fra Scandlines’ terminal i Gedser til det lokale renseanlæg uden om det eksisterende kloaknet, hvilket bl.a. skal give færre lugtgener.
I alt har 13 virksomheder – heraf et enkelt udenlandsk – udtrykt interesse for projektet.
 
Efter samråd med forsyningsselskabets rådgivere, EnviDan og advokatfirmaet Horten har Guldborgsund Forsyning udvalgt to firmaer, som er blevet prækvalificeret til at byde på opgaven. Det er entreprenørfirmaerne Zacho-Lind A/S, Ishøj og Hansson & Knudsen A/S, Odense.
 

Guldborgsund Forsyning har sendt det største anlægsprojekt i forsyningsselskabets historie i udbud

26. oktober 2018
 
 
Med overskriften ’Mod nye tider’ har Guldborgsund Forsyning netop sendt totalrenovering af fire af forsyningsselskabets renseanlæg i udbud. Det drejer sig om renseanlæggene i Nykøbing Falster, Marielyst, Gedser og Stubbekøbing. Som en del af projektet nedlægges det eksisterende renseanlæg i Gedesby og i stedet pumpes spildevandet fra Gedesby-området til Gedser via en ny trykledning. Samtidig etableres der en særlig ledning til at pumpe spildevand og slam fra Scandlines’ terminal i Gedser til det lokale renseanlæg uden om det eksisterende kloaknet, hvilket bl.a. skal give færre lugtgener.
 
Renoveringen af de fire renseanlæg er det største i Guldborgsund Forsynings historie, og det er så vidt vides ikke set før i Danmark, at et forsyningsselskab totalrenoverer fire renseanlæg på én gang. Der er reelt tale om at der skal bygges 4 nye anlæg oven på de gamle, som fjernes helt efterhånden som projektet skrider frem. De samlede omkostninger til renoveringerne forventes at løbe op i et trecifret millionbeløb, og projektet forventes at strække sig over ca. tre år frem til midten af 2021.
 
Renoveringen af de fire renseanlæg er nødvendig, fordi en tilbundsgående analyse af anlæggenes tilstand har afsløret, at de er mere nedslidte, end man tidligere har antaget. Men renoveringen er også nødvendig af hensyn til at forbedre arbejdsmiljøforholdende for driftspersonalet. Denne konstatering er blevet yderligere bekræftet i forbindelse med udarbejdelsen af en masterplan for renoveringerne i foråret 2018.
 
Projektet er udbudt samlet som en totalentreprise. Tidsplanen for projektforløbet ser således ud:
 
21. november 2018
Sidste frist for registrering som potentiel underleverandør
22. november 2018
Guldborgsund Forsyning udvælger 3-4 prækvalificerede totalentreprenører
21. januar 2019
Sidste frist for aflevering af tilbud fra de prækvalificerede totalentreprenører
April 2019
Guldborgsund Forsyning skriver kontakt med den udvalgte totalentreprenør
21. juli 2021
Alle fire anlæg skal være taget i brug
 
Er dit firma interesseret i at blive underleverandør?
 
Da renoveringsprojektet ’Mod nye tider’ er udbudt som en totalentreprise, ligger valget af underleverandører hos totalentreprenøren og dermed ikke hos Guldborgsund Forsyning.
 
Vi vil imidlertid gerne hjælpe med at formidle kontakt mellem de prækvalificerede totalentreprenører og potentielle underleverandører og -entreprenører.
 
Pr. 21. november 2018 har vi modtaget registreringer fra 34 virksomheder, der ønsker at komme i betragtning som underleverandører i forbindelse med projektet, og vi har formidlet informationerne videre til de prækvalificerede totalentreprenører.