Pressemeddelelser/info Gedser

25.06.2020
 

Tog 1. spadestik med triple-spade

 
Torsdag den 25. juni 2020 markerede Guldborgsund Forsyning opstarten på totalrenovering af Gedser Renseanlæg, som er den femte og sidste hovedentreprise i renoveringsprojektet ’Mod nye tider’.
 
Arrangementet blev vanen tro indledt med et lille flagritual. Først strøg Carsten Jacobsen, der er produktionsleder for Spildevand Proces, det gamle frønnede Guldborgsund Forsyning flag for dermed at markere, at en æra er slut. Derefter hejste Camillo Krog, der er næstformand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning et særligt byggepladsflag, som vil vaje over byggepladsen indtil man en gang i efteråret 2021 kan indvi det nye anlæg. Og derefter hejste byggeleder Kristian Wilken Jul Petersen fra Troels Jørgensen A/S selskabets firmaflag.
 
”Så er de indledende øvelser overstået, og vi kan nu se frem mod en forhåbentlig gnidningsfri byggeproces, hvor Troels Jørgensen, vil omskabe dette nedslidte renseanlæg til et nyt og moderne anlæg,” udtalte formanden for Guldborgsund Forsynings bestyrelse, Ole Bronné Sørensen.
 
”Heldigvis er det ikke så kompliceret. Projektet er mere eller mindre en kopi af anlægget i Stubbekøbing, som Troels Jørgensen jo også er hovedentreprenør på. Og denne opgave er oven i købet lidt nemmere at gå til, fordi det gamle anlæg kan fungere uforstyrret i hele byggeperioden.”
 
”Altså skal I bare bygge et nyt renseanlæg her ude på den anden side af hegnet og koble om. Så er den ged barberet.”
 
Forud for sin tid
Det nye Gedser Renseanlæg bliver dog et anlæg, som på flere punkter vil være forud for sin tid. Fx vil det være ubemandet langt det meste af tiden. Driftsfolkene vil nemlig kunne sidde på deres kontor i Nykøbing – eller for den sags skyld derhjemme – og styre anlægget ved hjælp af en iPad.
 
Entreprisen omfatter opførelse af en multibygning, der indkapsler alle installationer (inkl. slambehandling) i et lukket miljø med undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen, så både støj- og lugtgener undgås. Endvidere omfatter multibygningen mandskabsfaciliteter. Der skal også opføres en ny koncentreringstank og en pumpestation til retur- og overskudsslam. Til alle bygværker hører desuden nye maskin- og elinstallationer samt systemprogrammering.
 
Gedesby tilkobles
Når det nye renseanlæg står færdigt, bliver trykledningen fra Gedesby Renseanlæg, som faktisk allerede er færdig, koblet på anlægget, hvorefter det eksisterende renseanlæg i Gedesby rives ned. Og samtidig kobles den nye trykledning fra Scandlines færgeterminalen i Gedser Havn, som netop er ved at blive anlagt, på det nye renseanlæg.
 
”I dag har vi en del problemer med slammet fra færgerne, som er så koncentreret, at det nogle gange næsten kan tage livet af vores renseanlæg. Men når det nye renseanlæg står færdigt, vil det koncentrerede slam fra færgerne blive doceret i passende mængder til at renseanlægget kan kapere det,” siger Ole Bronné Sørensen.

”Byggeperioden starter nu, og i oktober 2021 forventer vi at kunne indvi det nye anlæg. Til den tid kan vores truede bestand af bier også se frem til at få et godt sted at være, idet vi også her planlægger at tilplante de åbne arealer på renseanlægget med bi- og insektvenlige blomster. På den måde håber vi at kunne bidrage til at fastholde og gerne øge bestanden af bier samtidigt med, at vi reducerer omkostningerne til grønt vedligehold.”
 
”Og nu skal vi til det, som hele dette arrangement drejer sig om, nemlig at tage 1. spadestik. Og hvor vi hidtil har haft maskiner til at udføre det hårde arbejde, så skal vi nu selv i gang. Herovre har vi en særlig ’triple-spade’ – og med den vil Camillo og jeg samt Mia Frederiksen, der er adm. direktør i og ejer af Troels Jørgensen i fællesskab tage 1, spadestik til det nye anlæg.”
 

 
 
17.06.2020

Sidste kontrakt underskrevet

 
Kontraktskrivning i strålende sommersol. Formanden for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning, Ole Bronné Sørensen og adm. direktør Mia Frederiksen, Troels Jørgensen A/S, fører pennene, mens forsyningens næstformand Camillo Krog venter med afstand i baggrunden på, at det bliver hans tur til at signere kontrakten.
 
Tirsdag den 16. juni 2020 skrev Guldborgsund Forsyning kontrakt med Troels Jørgensen A/S, Kettinge om renovering Gedser Renseanlæg. Kontrakten er den sidste af i alt fem i forbindelse med det store renoveringsprojekt ’Mod nye tider’, der samlet set er det største anlægsprojekt i Guldborgsund Forsynings 10 årige historie.
 
Entreprisen omfatter opførelse af en multibygning, der indkapsler alle installationer (inkl. slambehandling) i et lukket miljø med undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen, så både støj- og lugtgener undgås. Endvidere omfatter multibygningen mandskabsfaciliteter.
 
Der skal også opføres en ny koncentreringstank og en pumpestation til retur- og overskudsslam. Samtidigt skal de eksisterende proces- og efterklaringstanke renoveres. Til alle bygværker hører desuden nye maskin- og elinstallationer samt systemprogrammering.
 
Kontraktsummen lyder på 30,2 mio. kr., og renoveringen starter op 25. juni med forventet aflevering i oktober 2021.
 
Når det nye renseanlæg står færdigt, bliver trykledningen fra Gedesby Renseanlæg, som allerede er færdig, koblet på anlægget i Gedser, hvorefter det eksisterende renseanlæg i Gedesby rives ned.