På vej mod nye tider med historisk stort anlægsprojekt

Guldborgsund Forsyning har sendt det største anlægsprojekt i forsyningsselskabets historie i udbud og tilbyder at hjælpe firmaer med at få andel i opgaverne

 
Med overskriften ’Mod nye tider’ har Guldborgsund Forsyning netop sendt totalrenovering af fire af forsyningsselskabets renseanlæg i udbud. Det drejer sig om renseanlæggene i Nykøbing Falster, Marielyst, Gedser og Stubbekøbing. Som en del af projektet nedlægges det eksisterende renseanlæg i Gedesby og i stedet pumpes spildevandet fra Gedesby-området til Gedser via en ny trykledning. Samtidig etableres der en særlig ledning til at pumpe spildevand og slam fra Scandlines’ terminal i Gedser til det lokale renseanlæg uden om det eksisterende kloaknet, hvilket bl.a. skal give færre lugtgener.
 
Renoveringen af de fire renseanlæg er det største i Guldborgsund Forsynings historie, og det er så vidt vides ikke set før i Danmark, at et forsyningsselskab totalrenoverer fire renseanlæg på én gang. Der er reelt tale om at der skal bygges 4 nye anlæg oven på de gamle, som fjernes helt efterhånden som projektet skrider frem. De samlede omkostninger til renoveringerne forventes at løbe op i et trecifret millionbeløb, og projektet forventes at strække sig over ca. tre år frem til midten af 2021.
 
Renoveringen af de fire renseanlæg er nødvendig, fordi en tilbundsgående analyse af anlæggenes tilstand har afsløret, at de er mere nedslidte, end man tidligere har antaget. Men renoveringen er også nødvendig af hensyn til at forbedre arbejdsmiljøforholdende for driftspersonalet. Denne konstatering er blevet yderligere bekræftet i forbindelse med udarbejdelsen af en masterplan for renoveringerne i foråret 2018.
 
Projektet er udbudt samlet som en totalentreprise. Tidsplanen for projektforløbet ser således ud:
 
21. november 2018
Sidste frist for registrering som potentiel underleverandør
22. november 2018
Guldborgsund Forsyning udvælger 3-4 prækvalificerede totalentreprenører
21. januar 2019
Sidste frist for aflevering af tilbud fra de prækvalificerede totalentreprenører
April 2019
Guldborgsund Forsyning skriver kontakt med den udvalgte totalentreprenør
21. juli 2021
Alle fire anlæg skal være taget i brug
 
Er dit firma interesseret i at blive underleverandør?
 
Da renoveringsprojektet ’Mod nye tider’ er udbudt som en totalentreprise, ligger valget af underleverandører hos totalentreprenøren og dermed ikke hos Guldborgsund Forsyning.
 
Vi vil imidlertid gerne hjælpe med at formidle kontakt mellem de prækvalificerede totalentreprenører og potentielle underleverandører og -entreprenører.
 
Derfor kan virksomheder, der ønsker at komme i betragtning udfylde en blanket med en kort beskrivelse af firmaet og den eller de ydelser, som man tilbyder. Så vil vi efterfølgende sørge for, at de totalentreprenører, der bliver prækvalificeret, får listen med de firmaer, som gerne vil i betragtning til de store opgaver.
 
Vi gør opmærksom på, at det ikke kun er traditionelle håndværkerfirmaer og entreprenører, der er velkomne til at registrere sig. Det gælder også firmaer, der tilbyder andre ydelser, fx rengøring, kontorartikler, vognmandskørsel, gulv- og tagbelægning m.v.
 
Interesserede firmaer skal registrere sig inden 21. november 2018
.