På vej mod nye tider med historisk stort anlægsprojekt

To entreprenørfirmaer prækvalificeret til mega renoveringsprojekt.

29. november 2018
 
Guldborgsund Forsyning har oplevet pæn interesse for at blive totalentreprenør på det største udbud i selskabets historie, som i oktober blev sendt i EU-udbud under overskriften ’Mod nye tider’. Udbuddet omfatter totalrenovering af de fire renseanlæg i Nykøbing F., Marielyst, Gedser og Stubbekøbing. Som en del af projektet nedlægges det eksisterende renseanlæg i Gedesby, og i stedet pumpes spildevandet fra Gedesby-området til Gedser via en ny trykledning. Samtidig etableres der en særlig ledning til at pumpe spildevand og slam fra Scandlines’ terminal i Gedser til det lokale renseanlæg uden om det eksisterende kloaknet, hvilket bl.a. skal give færre lugtgener.
I alt har 13 virksomheder – heraf et enkelt udenlandsk – udtrykt interesse for projektet.
 
Efter samråd med forsyningsselskabets rådgivere, EnviDan og advokatfirmaet Horten har Guldborgsund Forsyning udvalgt to firmaer, som er blevet prækvalificeret til at byde på opgaven. Det er entreprenørfirmaerne Zacho-Lind A/S, Ishøj og Hansson & Knudsen A/S, Odense.
 

Guldborgsund Forsyning har sendt det største anlægsprojekt i forsyningsselskabets historie i udbud

26. oktober 2018
 
 
Med overskriften ’Mod nye tider’ har Guldborgsund Forsyning netop sendt totalrenovering af fire af forsyningsselskabets renseanlæg i udbud. Det drejer sig om renseanlæggene i Nykøbing Falster, Marielyst, Gedser og Stubbekøbing. Som en del af projektet nedlægges det eksisterende renseanlæg i Gedesby og i stedet pumpes spildevandet fra Gedesby-området til Gedser via en ny trykledning. Samtidig etableres der en særlig ledning til at pumpe spildevand og slam fra Scandlines’ terminal i Gedser til det lokale renseanlæg uden om det eksisterende kloaknet, hvilket bl.a. skal give færre lugtgener.
 
Renoveringen af de fire renseanlæg er det største i Guldborgsund Forsynings historie, og det er så vidt vides ikke set før i Danmark, at et forsyningsselskab totalrenoverer fire renseanlæg på én gang. Der er reelt tale om at der skal bygges 4 nye anlæg oven på de gamle, som fjernes helt efterhånden som projektet skrider frem. De samlede omkostninger til renoveringerne forventes at løbe op i et trecifret millionbeløb, og projektet forventes at strække sig over ca. tre år frem til midten af 2021.
 
Renoveringen af de fire renseanlæg er nødvendig, fordi en tilbundsgående analyse af anlæggenes tilstand har afsløret, at de er mere nedslidte, end man tidligere har antaget. Men renoveringen er også nødvendig af hensyn til at forbedre arbejdsmiljøforholdende for driftspersonalet. Denne konstatering er blevet yderligere bekræftet i forbindelse med udarbejdelsen af en masterplan for renoveringerne i foråret 2018.
 
Projektet er udbudt samlet som en totalentreprise. Tidsplanen for projektforløbet ser således ud:
 
21. november 2018
Sidste frist for registrering som potentiel underleverandør
22. november 2018
Guldborgsund Forsyning udvælger 3-4 prækvalificerede totalentreprenører
21. januar 2019
Sidste frist for aflevering af tilbud fra de prækvalificerede totalentreprenører
April 2019
Guldborgsund Forsyning skriver kontakt med den udvalgte totalentreprenør
21. juli 2021
Alle fire anlæg skal være taget i brug
 
Er dit firma interesseret i at blive underleverandør?
 
Da renoveringsprojektet ’Mod nye tider’ er udbudt som en totalentreprise, ligger valget af underleverandører hos totalentreprenøren og dermed ikke hos Guldborgsund Forsyning.
 
Vi vil imidlertid gerne hjælpe med at formidle kontakt mellem de prækvalificerede totalentreprenører og potentielle underleverandører og -entreprenører.
 
Pr. 21. november 2018 har vi modtaget registreringer fra 34 virksomheder, der ønsker at komme i betragtning som underleverandører i forbindelse med projektet, og vi har formidlet informationerne videre til de prækvalificerede totalentreprenører.