Nyheder

Opdateret 14. november 2017
Bestyrelsen for Guldborgsund Forsyning har besluttet at fastholde taksterne for spildevandsafledning i 2018 for at styrke den økonomiske buffer...
Opdateret 02. oktober 2017
Under skybruddet 13. september modtog renseanlægget i Nykøbing F. 25.000 m3 vand mod normalt 4-6.000 m3. Alligevel oplevede renseanlægget hverken...
Opdateret 18. september 2017
På baggrund af den verserende debat om indholdet af pesticid-rester fra sprøjtemidlet Desphenyl-Chloridazon i drikkevand fra danske vandværker, har...
Opdateret 06. september 2017
Guldborgsund Forsyning igen et frontselskab. Som led i benchmarking til brug for de økonomiske rammer i 2018 har Konkurrence- &...
Opdateret 02. august 2017
Flere kunder har stillet spørgsmålstegn ved hvordan det kan være at Guldborgsund Forsyning i 2017 opkræver 53,74  kr. i afledningsafgift, når vi...
Opdateret 14. juni 2017
Til oktober 2017 skal der gennemføres ordinært valg af 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til bestyrelserne for Guldborgsund Vand A/S og...
Opdateret 06. juni 2017
Termofotografering med droner afslører brud på fjernvarmerør. Guldborgsund Forsyning foretog i marts en termofotografering af selskabets...
Opdateret 03. maj 2017
Guldborgsund Spildevand A/S er for tiden i gang med en større renovering af Nykøbing Falster renseanlæg, og 5. maj er man klar til at holde...
Opdateret 28. april 2017
Godt regnskab for 2016 Guldborgsund Forsyning har netop offentliggjort sit årsregnskab for 2016. Det udviser et samlet koncernresultat på 3,9 mio...
Opdateret 07. april 2017
Nu skal hele Danmark lære, at toilettet ikke er en skraldespand. 31 spildevandsselskaber (heriblandt Guldborgsund Forsyning) lancerer sammen med...

Sider