Nyhedsberv - November

Guldborgsund Forsynings bestyrelse har vedtaget at fastfryse de nuværende takster for spildevandsafledning helt frem til og med 2020. Det vil i realiteten indebære faldende takster i de kommende år, når man indregner prisudviklingen.