Nyhedsbrev August

Flere kunder har stillet spørgsmålstegn ved hvordan det kan være at Guldborgsund Forsyning i 2017 opkræver 53,74  kr. i afledningsafgift, når vi samtidig i vores årsregnskab og projektkatalog oplyser at det koster 4,39 kr. i gennemsnit at rense en kubikmeter spildevand.