Nyhedsbrev - December

Vandselskaber vandt anket skattesag i Højesteret.

8. november 2018 afsagde Højesteret domme i to prøvesager om skat på vand for milliarder af kroner. Vandselskaberne havde stævnet staten i historiens største skattesag, som handler om den skattemæssige værdiansættelse af vandselskaber.

Læs hele Nyhedsbrevet her