Nyhedsbrev - Juni

25. maj trådte EUs persondataforordning i kraft. Forordningen kaldes også GDPR, hvilket står for General Data Protection Regulation. Guldborgsund Forsyning har i mere end et år forberedt sig grundigt på, at persondataforordningen skulle træde i kraft. Bl.a. har vi arbejdet målrettet på at øge medarbejdernes kendskab til og indsigt i begrebet persondata med henblik på at sikre korrekt håndtering af persondata i alle led af organisationen.