Nyhedsbrev - Maj

Det endelige punktum er nu sat i den ylykkelige forureningssag i Maglebrænde, hvor en spildevandsledning 7. februar 2017 blev tilkoblet en drikkevandsledning. Det er nemlig lykkedes at indgå et forlig mellem Munck Forsyningsledninger A/S, Maglebrænde Vandværk og Guldborgsund Forsyning A/S.