Nyhedsbrev November

Bestyrelsen for Guldborgsund Forsyning har besluttet
at fastholde taksterne for spildevandsafledning i 2018
for at styrke den økonomiske buffer forud for omfattende
investeringsbehov i de nærmest kommende år.
Taksterne for vand sænkes derimod med 9 %, mens
fjernvarmeprisen fastholdes på et uændret lavt niveau.