Nyhedsbrev - November

Spildevandstakst sænkes i 2020.
Guldborgsund Forsynings kunder kan i 2020 se frem til faldende takster for spildevandsafledning, mens taksten for forsyning med rent drikkevand fra forsyningsselskabets fire vandværker stort set forbliver uændret. Derimod stiger prisen på fjernvarme en lille smule efter ikke at have ændret sig siden 2014. Det har bestyrelsen besluttet i forbindelse med den årlige budgetforhandling.