Nyhedsbrev September

Guldborgsund Forsyning igen et frontselskab. Som led i benchmarking til brug for de økonomiske rammer i 2018 har Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen identificeret de mest effektive selskaber blandt landets spildevandsforsyninger. De mest effektive selskaber betegnes som frontselskaber, og det er disse selskaber, som de resterende mindre effektive forsyninger sammenlignes (benchmarkes) med.