Nyhedsbrev - September

På grund af corona-nedlukningen af det danske samfund har det ikke været muligt at gennemføre de ellers planlagte infomøder for naboer og andre interesserede forud for opstarten af renoveringerne af renseanlæggene i Marielyst, Nykøbing F. og Gedser.