Corona-virussen giver fortsat udfordringer for samfundet og således også for Guldborgsund Forsyning. Som en konsekvens heraf har forsyningen genindført skærpede foranstaltninger for medarbejderne med henblik på at undgå risiko for at blive ramt af virussen. De aktuelle foranstaltninger er dog knapt så vidtgående, som det var tilfældet efter nedlukningen af samfundet 11. marts. Men opdelingen af produktionen i fire enheder er genindført. Og medarbejderne på Gaabensevej er sendt på hjemmearbejde med halvdelen på skift hver uge. 

Læs hele Nyhedsbrevet her: