Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningskoncern

Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningsvirksomhed, der leverer fjernvarme og drikkevand, samt sikrer effektiv afledning og rensning af spildevand.
 
5 selskaber
Virksomhedens aktiviteter er opdelt i 4 selvstændige driftsselskaber samt et holdingselskab. De tre af driftsselskaberne beskæftiger sig med henholdsvis vandforsyning, varmeforsyning og spildevandshåndtering. Det fjerde selskab håndterer administration og kundeservice for alle virksomhedens aktiviteter.
 

Omsætning på mere end 500 mio. kr.

Samlet set har koncernen en balance på ca. 3,1 mia. kr. en solid egenkapital og en samlet omsætning på ca. 525 mio. kr. om året. Hertil kommer en årlig investeringspulje, som overstiger 60 mio. kr. 

 
Stærk økonomi

Guldborgsund Forsyning har en god økonomi. Det kommer til udtryk ved en lav gæld og fornuftig likviditet, som igen kan tilskrives en ansvarlig takstpolitik og en stabil drift.

 

Omstilling til IT- og vidensbaseret virksomhed

Guldborgsund Forsyning er i løbet af de seneste år blevet en gennemdigitaliseret virksomhed. Nye vand- og spildevandsanlæg styres nu med en app fra en iPad eller en smartphone. Elektronisk fjernaflæsning og nye IT-systemer hjælper os og vores kunder med at spare penge. I dag har vi endegyldigt sagt farvel til papirregningen. Også dialogen med selskabets bestyrelse foregår digitalt via en elektronisk bestyrelsesportal. Og selv valget af forbrugerrepræsentanter i efteråret 2017 blev afviklet elektronisk, så kunderne kunne stemme hjemme fra sofaen.

 

Ejerskab
Guldborgsund Forsyning ejes 100 % af Guldborgsund Kommune.