Anlægsarbejder og renoveringer

Guldborgsund Forsyning gennemfører i disse år en lang række projekter, anlægsarbejder og renoveringer. Hvor der tidligere blev brugt omkring 20 mio. kr. om året på anlægsarbejder, er der i perioden 1. januar 2010 – 31. december 2012 investeret næsten trekvart milliard i nye anlæg, renoveringer og andre forbedringer for kunderne. 
 
Se en oversigt over igangværende og planlagte anlægsarbejder samt renoveringer, ligesom du kan downloade nærmere beskrivelse af de fleste projekter med tidsplaner, vejmæssige forhindringer, samt kontaktoplysninger på projektleder, projektingeniør og byggeleder m.v.