Anlægsarbejder og renoveringer

Guldborgsund Forsyning gennemfører løbende en lang række projekter, anlægsarbejder og renoveringer. Du kan se en samlet oversigt over planlagte projekter i projektkataloget for 2019, som kan downloades her.
 
Se en oversigt over igangværende og planlagte anlægsarbejder samt renoveringer, ligesom du kan downloade nærmere beskrivelse af de fleste projekter med tidsplaner, vejmæssige forhindringer, samt kontaktoplysninger på projektleder, projektingeniør og byggeleder m.v.
 

Termofotografering

Projektområde: Fjernvarme
Guldborgsund Fjernvarme gennemfører i nattetimerne termofotografering af en række områder i Nykøbing F. med henblik på at lokalisere eventuelle utætheder i ledningsnettet. Det sker ved hjælp af droner, der overflyver og fotograferer ledningsnettet med et varmesøgende kamera. Så hvis du hører en summende lyd, der minder om en bisværm, og måske ser et blinkende rødt lys, så er det en drone på optagelse.
 
Guldborgsund Fjernvarme har særdeles gode erfaringer med den nye metode til lokalisering af utætheder. Da vi første gang tog metoden i brug i 2017, opdagede vi 13 brud og 9 potentielle lækager, hvilket førte til en reduktion af vandspildet i ledningsnettet på næsten 30 %
Tidsrum:
4.-28. februar
Sted:
Nykøbing F
 
 
 

Ny hovedledning og stikrenovering i Nysted

Projektområde: Spildevand
Guldborgsund Spildevand renovererer hovedledninger i Adelgade, Slotsgade, Ny Østergade og Jernbanegade. Efterfølgende renoveres stikledningerne. Det sker á to omgange for at genere trafikken mindst muligt. Renoveringen af hovedledninger og stikledninger sker ved hjælp af den såkaldte 'No dig'-metode, hvor ledningerne strømpefores indvendig.
Tidsrum:
Uge 5-6, 11-14 og
17-19
Sted:
Nysted. Adelgade,
Gl. Torv, Slotsgade,
Ny Østergade og
Jernbanegade