De 5 Gyldne Dråber

De 5 Gyldne Dråber
  • Pris. Vores forsyninger skal leveres til en stadigt lavere pris målt i faste priser.
  • Driftssikkerhed. Der skal være færrest mulige driftsforstyrrelser, såvel når det gælder planlagte som ikke planlagte aktiviteter og hændelser – herunder forårsaget af naturfænomener som ekstreme nedbørsmængder m.v.
  • Tryghed. Vores kunder skal trygt og sikkert kunne modtage vand og varme, samt aflede spildevand baseret på en miljømæssigt hensynsfuld og økonomisk effektiv drift.
  • Miljø. Vi skal opføre os miljømæssigt forsvarligt som selskab – men derudover har vi en ambition om at bidrage til forbedring af miljøet via de interessenter (kunder såvel som leverandører), som vi samarbejder med.
  • Service. Vi ønsker fortsat at udvikle og videreudvikle Guldborgsund Forsyning med fokus på høj kundetilfredshed og faglig professionalisme.
 
Lige siden Guldborgsund Forsyning blev til pr. 1. januar 2010, har organisationens vision, mål og værdier taget afsæt i ’De 5 Gyldne Dråber’.
 
Alle beslutninger, indkøb og øvrige initiativer, som ikke er dikteret af lovgivning, bliver holdt op mod ’De 5 Gyldne Dråber’. Og hvis initiativet ikke består dråbe-testen, dvs. at den som minimum giver merværdi i forhold til et af punkterne, så bliver det ikke iværksat og gennemført.