Historie

 
De danske forsyningsselskaber kan drives meget mere effektivt. Det var hovedkonklusionen da konsulentvirksomheden COWI i 2007 foretog en undersøgelse af de kommunalt ejede vandværker og spildevandsforsyninger. 
 
Helt præcist mente COWI, at der er mulighed for at spare 1 mia. kr. årligt ved at udskille de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder. Og det fik folketinget til at vedtage en ny vandsektorlov.
 
Siden 1. januar 2010 har kommunerne således ikke selv måttet drive vandforsyningsvirksomheder, og det har afstedkommet en lang række nye forsyningsselskaber landet over.
 
I Guldborgsund Kommune besluttede politikerne samtidig at udskille varmeforsyningen, og etablere en multiforsyningskoncern, som er 100 % ejet af Guldborgsund Kommune.
 
Dermed blev Guldborgsund Forsyning født, og den 1. januar 2010 blev virksomheden sat i drift.