Kodeks for god selskabsledelse

Kodeks for god selskabsledelse (DANVA)
Der tales meget i disse år om ’den professionelle bestyrelse’ og flere brancheforeninger har i den forbindelse udgivet en række anbefalinger – det såkaldte kodeks for god selskabsledelse (også kaldet corporate governance) – til inspiration for de lokale bestyrelser.

Bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning har valgt at tage denne udfordring op. Det er sket med afsæt i de tidligere bestyrelsers indsatser samt et sæt anbefalinger, som vores brancheforening DANVA  har udviklet  med udgangspunkt i principperne for god governance i aktieselskaber tilpasset de helt særlige vilkår for for forsyningsselskaber. I den forbindelse har bestyrelsen forholdt sig i forhold til i alt 39 anbefalinger efter det såkaldte ’følg eller forklar’-princip, hvor selskabet årligt forholder sig til anbefalingerne og angiver, hvorvidt man følger en anbefaling - og hvis ikke, forklarer hvorfor man ikke gør, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

De 39 anbefalinger er opdelt i følgende hovedområder:

  • Introduktion
  • Rammerne for ejerskabsudøvelse
  • Aktiv ejerskabsudøvelse i forsyningsselskabet
  • Samspillet mellem selskab og ejerkommune
  • Bestyrelsens sammensætning og kompetencer
  • Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse
  • Øvrige forhold

Du kan downloade et skema med hele bestyrelsens redegørelse for sin holdning til de 39 anbefalinger i udskriftsvenligt format (PDF) her.
I skemaet er der anvendt følgende to koder:
Før henviser til praksis for, hvordan anbefalingerne har været efterlevet i perioden 2014-2017.
Nu angiver ambitionsniveauet for anbefalingerne fremadrettet.

 

Du kan også læse mere om kodeks for god selskabsledelse i forsyningsselskaber i denne publikation udgivet af vores brancheforening DANVA.

Tags: