Renovering af fjernvarmeledninger Kirstinebergparken

Guldborgsund Varme A/S påbegynder i uge 20 renoveringen af fjernvarmeledningerne i andelsbolig-bebyggelsen Kirstinebergparken i Nykøbing F.

Anlægsarbejdet indebærer, at hovedledninger og stikledninger udskiftes i hele området. Baggrunden er, at de eksisterende ledninger er gamle og at der har været konstateret mange brud i området. Målet med renoveringen er derfor at opnå en højere grad af forsyningssikkerhed og mere problemfri drift.

I forbindelse med operationen opstilles der ved hvert hus et udendørs stikskab med to ventiler på det sted, hvor fjernvarmen i dag kommer ind i huset. Skabet er ca. 60 cm højt og måler 25 cm i såvel bredden som dybden.

Mens renoveringen står på, vil fjernvarmen være afbrudt. Alle ejendomme får derfor opsat en 30 liters vandvarmer midlertidigt. Men ellers skal fjernvarmeselskabets medarbejdere ikke ind i husene, før de indvendige installationer skal tilkobles det nye udendørs stikskab og den midlertidige vandvarmer tages ned.

Arbejdet forventes afsluttet i uge 26.