Renovering af kloakledninger i Sundby

Guldborgsund Forsyning fortsætter renoveringen af kloakledninger langs enkelte veje i Sundby, hvor TV-inspektion af kloakledningerne tidligere har afsløret skader på rørene.
 
Rørene repareres ved strømpeforing, der er en teknik til renovering af defekte kloakker, hvor et specialfirma skaber et nyt rør indeni det gamle ved hjælp af en særlig filt- eller glasfiberslange, der imprægneres med polyester, epoxy, eller silikat og udhærdes med varmt vand eller damp. Arbejdet udføres efter 'No dig'-metoden, hvilket vil sige, at man undgår større gravearbejder langs ledningen, der skal repareres. Arbejderne vil derfor ikke genere trafikken i større grad.