Renovering af ledninger i Nykøbing F.

Guldborgsund Forsyning har på baggrund af bl.a. antal registrerede brud, ledningernes alder og materiale, isoleringsevne (fjernvarme) samt kommunens planlagte arbejder udpeget en række ledningsstrækninger, som skal renoveres. I efteråret 2017 og i 2018 vil det bl.a. berøre dele af Skolegade og Tværgade, hvor der skal renoveres fjernvarme- og vandledninger.
I 2018 vil de fleste renoveringer komme til at foregå i de områder, hvor der sker byfornyelse i forbindelse med torverenovering eller asfaltering.