Renovering af spilde- og regnvandsledninger i Sakskøbing

I løbet af sommeren og efteråret foregår der en del undersøgelser af spilde- og regnvandsledningerne i Sakskøbing. Det sker typisk i form af TV-inspektion af rørene. Formålet er at lokalisere og fjerne såkaldt ’uvedkommende vand’ i kloaksystemet. Det drejer sig typisk om dræn eller andre tilløb, der leder regnvand og/eller overfladevand, som ikke har brug for at blive renset, ind i spildevandssystemet.
I det omfang tv-inspektionen afdækker problemer, vil ledningerne efterfølgende blive renoveret. Enten ved opgravning eller ved hjælp af den såkaldte ’no-dig’ metode, hvor rørene fores indvendig med en ’strømpe’. Samtidig er det formålet med projektet at afkoble og rydde op i gamle ledninger, som ikke længere er i brug.