Guldborgsund Spildevand

 
Guldborgsund Spildevand behandler spildevandet fra godt 32.000 ejendomme på Falster og det østlige Lolland. Spildevandet ledes gennem et samlet ledningsnet på i alt 1.996 km. til et af vores rensesanlæg. 
 
Spildevand
Vores virksomhed tager udgangspunkt i Guldborgsund Kommunes gældende spildevandsplan. Spildevandsplanen beskriver hvilke områder, der er kloakeret eller skal kloakeres, og giver en samlet oversigt over den nuværende og fremtidige håndtering af spildevand i Guldborgsund Kommune.
 
 
Ændret strategi
I begyndelsen af 2010 var der 37 renseanlæg i kommunen, hvilket gjorde Guldborgsund til den kommune i Danmark, der havde flest renseanlæg pr. indbygger. Siden er det lykkedes at nedlægge et stort antal utidssvarende og ineffektive renseanlæg, og flere anlæg forventes nedlagt fremover.
 

Oprindeligt var det målsætningen at komme ned på 5 rensningsanlæg inden 2020. Siden har vi revurderet strategien og vurderer nu, at det vil være mere optimalt med 10-12 renseanlæg, der omfatter følgende:

 • Nykøbing F
 • Tårup
 • Stubbekøbing
 • Væggerløse
 • Frejlev
 • Marielyst
 • Gedser
 • Engmosen
 • Krumsø
 • Hesnæs
 • Søborg

4 renseanlæg renoveres for trecifret millionbeløb inden 2021
Guldborgsund Forsyning har i 2017 iværksat en omfattende renovering af selskabets største renseanlæg i Nykøbing F. Og lige før sommerferien i 2018 vedtog bestyrelsen at investere et trecifret millionbeløb i en fortsat renovering af renseanlægget i Nykøbing og totalrenovering af yderligere 3 renseanlæg i Marielyst, Gedser og Stubbekøbing. I samme forbindelse nedlægges renseanlægget i Gedesby og spildevandet herfra pumpes til Gedser. Læs mere og se filmen om det store renoveringsprojekt her.

 
Spændende pilotprojekt
I efteråret 2018 iværksætter Guldborgsund Forsyning et utroligt spændende pilotprojekt med en helt ny form for behandling af slam fra renseanlæg. Det sker med udgangspunkt i det eksisterende renseanlæg i Frejlev. Hvis projektet lever op til forventningerne, kan det ende med at sætte en helt ny standard for slambehandling, hvor risikoen for fx tungmetaller, hormonforstyrrende stoffer, microplast og uønskede bakteriekulturer fuldstændigt elimineres, fordi de simpelt hen brændes op i en særlig ovn.