Guldborgsund Spildevand

 
Guldborgsund Spildevand behandler spildevandet fra ca. 34.000 ejendomme på Falster og det østlige Lolland. Spildevandet ledes gennem et samlet ledningsnet på i alt 1.400 km. til et af vores rensningsanlæg. 
 
Spildevand
Vores virksomhed tager udgangspunkt i Guldborgsund Kommunes gældende spildevandsplan. Spildevandsplanen beskriver hvilke områder, der er kloakeret eller skal kloakeres, og giver en samlet oversigt over den nuværende og fremtidige håndtering af spildevand i Guldborgsund Kommune.
 
 
Ændret strategi
I begyndelsen af 2010 var der 37 rensningsanlæg i kommunen, hvilket gjorde Guldborgsund til den kommune i Danmark, der havde flest rensningsanlæg pr. indbygger. Siden er det lykkedes at nedlægge et stort antal utidssvarende og ineffektive rensningsanlæg, og flere rensningsanlæg forventes nedlagt fremover.
 
Oprindeligt var det målsætningen at komme ned på 5 rensningsanlæg inden 2020. Og de rensningsanlæg, som oprindeligt var udset til at være de blivende, var:
 • Nykøbing F
 • Tårup Bro
 • Væggerløse
 • Frejlev
 • Hunseby (delt med Lolland Forsyning)
 
Men vi har revurderet strategien og vurderer nu, at det vil være mere optimalt med 10-12 rensningsanlæg, hvilket indebærer, at følgende rensningsanlæg p.t. ikke påtænkes nedlagt:
 • Engmosen
 • Gedser
 • Gedesby
 • Stubbekøbing
 • Hesnæs
 • Søborg