Guldborgsund Spildevand

 
Guldborgsund Spildevand behandler spildevandet fra ca. 34.000 ejendomme på Falster og det østlige Lolland. Spildevandet ledes gennem et samlet ledningsnet på i alt 1.400 km. til et af vores rensesanlæg. 
 
Spildevand
Vores virksomhed tager udgangspunkt i Guldborgsund Kommunes gældende spildevandsplan. Spildevandsplanen beskriver hvilke områder, der er kloakeret eller skal kloakeres, og giver en samlet oversigt over den nuværende og fremtidige håndtering af spildevand i Guldborgsund Kommune.
 
 
Ændret strategi
I begyndelsen af 2010 var der 37 renseanlæg i kommunen, hvilket gjorde Guldborgsund til den kommune i Danmark, der havde flest renseanlæg pr. indbygger. Siden er det lykkedes at nedlægge et stort antal utidssvarende og ineffektive renseanlæg, og flere anlæg forventes nedlagt fremover.
 
Oprindeligt var det målsætningen at komme ned på 5 renseanlæg inden 2020. Og de anlæg, som oprindeligt var udset til at være de blivende, var:
  • Nykøbing F
  • Tårup Bro
  • Væggerløse
  • Frejlev
  • Hunseby (oprindeligt delt med Lolland Forsyning, men i dag 100 % ejet af Lolland Forsyning)
 
Men vi har revurderet strategien og vurderer nu, at det vil være mere optimalt med 10-12 renseanlæg, hvilket indebærer, at følgende anlæg p.t. ikke påtænkes nedlagt:
  • Engmosen
  • Gedser
  • Stubbekøbing
  • Hesnæs
  • Søborg