Alt om tømning af hustanke

I flere sommerhusområder og mange steder på landet anvender man bundfældningstanke (også kaldet septiktanke eller trixtanke) til nedbrydning af spildevandet fra husstanden. Hvis du har en bundfældningstank er du tilsluttet en obligatorisk tømningsordning.
 
 
Tanken skal tømmes en gang om året eller oftere, hvis der er brug for det. Det sker med en moderne slamsuger.
 
Tanken suges helt tom, og indholdet af slam bliver renset fra i slamsugeren. Derpå pumpes vandindholdet tilbage i bundfældningstanken, hvorefter den igen er klar til brug.
 
Mandskabet afleverer en attest i din postkasse, så du kan se, hvornår tanken er blevet tømt. Mandskabet noterer også, hvis de har observeret nogle fejl og mangler på din tank. Oplysningerne registreres også hos Guldborgsund Forsyning.
 
Hvis der er observeret fejl, eller hvis du selv opdager fejl i løbet af året, skal du kontakte en autoriseret kloakmester.