Blanket flytteaflæsning

 
Hvis din måler ikke fjernaflæses (det er fx tilfældet, hvis du ikke får vand fra et af Guldborgsund Forsynings vandværker), skal du foretage flytteaflæsning manuelt. Download blanket til flytteaflæsning.
 
Aflæsningen skal foretages af den tidligere ejer og den nye ejer i fællesskab og noteres på blanketten. Såfremt Guldborgsund Forsyning har foretaget flytteaflæsning før modtagelse af blanketten, er Guldborgssund Forsynings aflæsning gældende.
 
Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale faste bidrag samt forbrug efter måler indtil ejerforholdets ophør og skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtige ejers forpligtelser over for Guldborgsund Forsyning.
 
Der udarbejdes ikke særskilt flytteafregning ved overførsel af installation mellem ægtefæller/ægteskabslignende forhold.
 
Den nye ejer giver med sin underskrift tilladelse til, at Guldborgsund Forsyning må opbevare og anvende CPR-nr.