Hvem ejer og vedligeholder kloakken

 
Kloaksystemer omfatter regn- og spildevandsledninger samt stikledninger til de enkelte ejendomme.
Ansvaret for kloakforsyningen i Guldborgsund Kommune ligger hos Guldborgsund Forsyning, der ejer hovedkloaksystemet og stikledningen frem til dit skel. Forsyningsselskabet sørger for og betaler al vedligeholdelse af denne del af kloaksystemet. Forsyningen vedligeholder i princippet til skel, men renser i praksis ledningsanlægget til spulebrønde, der ligger op til 2 m inden for skel.
 
Når du ejer et hus, er alle kloakledninger og/eller regnvandsledninger på din grund din private ejendom, og du skal betale for eventuelle nye anlæg samt den løbende vedligeholdelse. En undtagelse er dog, hvis du har en pumpebrønd inde på din grund. Den ejer Guldborgsund Forsyning, der også skal sørge for vedligeholdelse og evt. reparation.
 
Det er dit ansvar at holde kloaksystemet på din egen ejendom i orden, ligesom det er dit eget ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen.
 
Hvis noget af din kloak ligger uden for skel - det kan være en rensebrønd, et grenrør eller en tagnedløbsbrønd – har Guldborgsund Forsyning ansvaret for stikledningen frem til det første grenrør/brønd før hovedledningen.
 
Hvad må jeg selv lave – og hvad kræver autorisation?
Arbejde med etablering af nye afløbsinstallationer samt reparation af dit kloaksystem må kun foretages af en autoriseret kloakmester.
 
Du må gerne selv rense afløb og brønde samt grave ud til ledninger.
 
OBS: Pil aldrig selv ved målerne