Hvis der er noget galt med kloaksystemet

 
Ind imellem sker det, at kloaksystemet ikke fungerer. Her følger et par gode råd om, hvad du så kan gøre.
 
Hvis vandet forsvinder langsomt fra håndvask, brusekabine eller køkkenvask, kan det være fordi vandlåsen er ved at være stoppet og skal renses.
 
Hvis det lugter af kloak inde i huset, skyldes det som regel, at en eller flere vandlåse er tørre. Problemet afhjælpes ved at hælde vand i afløbet. Hvis det stadig lugter, kan det skyldes andre defekter i dit kloaksystem, og så skal du kontakte en autoriseret kloakmester.
 
Hvis vandet forsvinder langsomt fra toilettet, er det tegn på begyndende forstoppelse af kloakledningen. Det kan opdages ved at løfte dækslet på rensebrønden og skelbrønden foran huset. Hvis rensebrønden er fuld af vand, sidder forstoppelsen i stikledningen. Hvis skelbrønden også er fuld af vand, sidder forstoppelsen i Guldborgsund Forsynings del af stikledningen. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte os på telefon 7244 1212. Så kommer vi så hurtigt som muligt med en spulevogn og renser ledningen uden udgift for dig.
 
Hvis skelbrønden er tom, findes forstoppelsen i din private del af kloaksystemet. Så skal du kontakte et spulefirma, der kan rense systemet, hvilket sker for din regning.
 
Hvis dine afløb gentagne gange stopper til, bør du kontakte en autoriseret kloakmester, der kan gennemgå systemet og udbedre eventuelle skader.
 
Ser du en rotte, eller er der huller i jorden ved fundament eller brønde, skal du kontakte kommunens rottefænger.