Lån til spildevandsrensning

Mulighed for lån og en længere frist til at etablere bedre spildevandsrensning
 
Hvis du ejer en ejendom, der får eller har fået krav fra kommunen om bedre spildevandsrensning, kan du nu søge om at få fristen for tilslutning til kloak eller etablering af privat anlæg forlænget. Du kan ligeledes søge om et lån til udgifterne på 20 år.
 
Hvem gælder tilbuddet for
Tilbuddet gælder for ejendomme, hvor ejer har en samlet husstandsindkomst under 300.000,-kr. Beløbet forhøjes med 39.300,- kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år op til max. 4 børn.
 
Hvad skal jeg gøre ?
Ved nye påbud vil fristen fremgå af varslet.
Du kan læse mere om ansøgningen og finde ansøgningsskemaet her. Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet kan du kontakte Borgerservice i Guldborgsund kommune på telefon 54 73 10 00 og trykke 3 for Borgerservice eller natur-miljoe-plan@guldborgsund.dk
Hvis din ansøgning bliver godkendt af kommunen, skal du kontakte os senest halvandet år før påbuddet udløber. Fra vi modtager din ansøgning, har vi 4 måneder til at udarbejde et tilbud til dig om lånefinansiering til at opfylde påbuddet.
Har du spørgsmål til låneordningen kan du kontakte Guldborgsund forsyning på telefon 72 44 12 12 eller  info@guldborgforsyning.dk