TV-inspektion af kloakledninger i Sundby Lolland

Guldborgsund Spildevand gennemfører i uge 28-33 og 43-50 TV-inspektion af kloakledningerne i et større område i Sundby Lolland. Det sker for at undersøge ledningernes tilstand.  De berørte ejendomme får i takt med projektets fremdrift  et brev i postkassen, hvor de bl.a. opfordres til at sikre deres toiletter ved at slå låget ned, da der kan forekomme sprøjt fra toiletkummen som følge af TV-inspektionen. Projektet vil kun i minimalt omfang påvirke trafiksituationen i de berørte områder.

Se mere om, hvilke forholdsregler du bør tage i forbindelse med spuling og TV-inspektion af kloak i dit område i den lille film herunder