TV-inspektion af offentlige kloakledninger

Guldborgsund Forsyning skal udføre tv inspektion af offentlige kloakledninger.

Guldborgsund Forsyning skal TV-inspicere og spule kloakledningerne uden for din grund.

Arbejdet vil foregå (dato til fremgå af det udleverede spulebrev)

I arbejdet indgår højtryksspuling af hoved- og stikledninger. Derfor bør du foretage følgende inden vi kommer og spuler:

Undgå sprøjt fra toilettet ved af slå toiletsædet ned og dæk afløb med en klud. Læg noget tungt oven på både toiletsæde og afløb.

Spuling kan ligeledes tømme vandlåsene for vand. Derfor bør du efter arbejdet er udført kontrollere alle vandlåse og genfylde med vand.

Har du en frilagt skelbrønd i indkørsel eller i haven, vil det være en fordel at lette dækslerne inden arbejdet går i gang, således at der kan komme luft til systemet og dermed mindske overstående gener.

I forbindelse med arbejdet vil der blive fritlagt brønde i vejene samt opmåling af hovedledninger, stikledninger samt skel brønde. Enkelte steder er brøndene på privat grund, så der kan derfor være færdsel på privat grund.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Christian Østergaard eller Mikkel Toxværd på 72 44 12 12.

Med venlig hilsen

Mikkel Toxværd

Projektleder

Guldborgsund Forsyning A/S